Liquid

 • 2 liters = 1/2 gallon = 2 quarts = 4 pints = 8 cups = 67 1/2 fl. ounces
 • 1 gallon = 4 quarts = 8 pints = 16 cups = 128 fl. ounces
 • 1 quart = 2 pints = 4 cups = 32 fl. ounces
 • 1 pint = 2 cups = 16 fl. ounces
 • 1 cup = 8 fl. ounces
 • 3/4 cup = 6 fl. ounces
 • 1/2 cup = 4 fl. ounces
 • 1/4 cup = 2 fl. ounces
 • 1/8 cup = 1 fl. ounce
 • 1 tablespoon = 0.5 fl. ounce

Dry

 • 1 cup = 16 tablespoons = 48 teaspoons = 250 ml.
 • 3/4 cup = 12 tablespoons = 36 teaspoons = 175 ml.
 • 2/3 cup = 10 2/3 tablespoons = 32 teaspoons = 150 ml.
 • 1/2 cup = 8 tablespoons = 24 teaspoons = 125 ml.
 • 1/3 cup = 5 1/3 tablespoons = 16 teaspoons = 75 ml.
 • 1/4 cup = 4 tablespoons = 12 teaspoons = 50 ml.
 • 1/8 cup = 2 tablespoons = 6 teaspoons = 30 ml.
 • 1 tablespoon = 3 teaspoons = 15 ml.
 • 1 teaspoon = 5 ml.
 • 1/2 teaspoon = 2.5 ml.
 • 1/4 teaspoon = 1 ml.
 • 1/8 teaspoon = 0.5 ml.

Weight (depending on ingredient)

 • 1 pound = 16 ounces = 2 cups
 • 3/4 pound = 12 ounces = 1 1/2 cups
 • 2/3 pound = 10 1/2 ounces = about 1 1/3 cups
 • 1/2 pound = 8 ounces = 1 cup
 • 1/3 pound = 5 1/2 ounces = about 2/3 cup
 • 1/4 pound = 4 ounces = 1/2 cup
 • 500 grams = 17 1/2 ounces = about 2 cups
 • 350 grams = 12 ounces = about 1 1/2 cups
 • 226 grams = 8 ounces = about 1 cup
 • 170 grams = 6 ounces = about 3/4 cup
 • 125 grams = 4 1/2 ounces = about 1/2 cup
 • 56 1/2 grams = 2 ounces = about 1/4 cup